Nieuwsbrief
Twitter
Privacy / Cookies
Established 1996
Woensdag 25 April 2018
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Laatste nieuws 

Pensioenfonds Norit wil aansluiten bij BPL

Stichting Norit Pensioenfonds (SNP) wil zichzelf per 1 januari 2019 opheffen om daarna aan te sluiten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL)

Pensioenfonds woningcorporaties geeft deelnemers meer zicht op financiële toekomst

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) heeft samen met pensioenbeheerder APG een nieuwe dienst ontwikkeld waarmee deelnemers meer inzicht krijgen in hun financiële toekomst.

Meer maatwerk nodig bij pensioen-communicatie

De pensioensector is de afgelopen jaren zoveel beter gaan communiceren, dat het verplichte Uniform Pensioenoverzicht (UPO) eigenlijk niet meer nodig is. Dit zegt hoogleraar communicatiewetenschap Leo Lentz in het relatiemagazine van de Pensioenfederatie

Lees verder...

Meeste Nederlanders zetten geen geld opzij

Het merendeel van de Nederlanders is niet klaar voor een financieel gezonde toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van Rabobank dat is uitgevoerd door het Nibud

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gedaald

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari gedaald van 111% naar 110%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

Poeliers sluiten zich aan bij bpf Slagers

Ongeveer vierduizend poeliers gaan pensioen opbouwen bij het bedrijfstakpensioenfonds Slagers, waardoor het aantal actieve deelnemers bij het fonds stijgt met 30%

Pensioenvermogen in APF’en loopt op tot € 9,4 miljard

Het beheerd pensioenvermogen van de zeven Algemene Pensíoenfondsen (APF’en) is opgelopen tot € 9,4 miljard eind 2017. Het vermogen is ondergebracht in 22 collectiviteitskringen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB)

PGGM onderdeel van Afsluitdijk-project

Pensioenuitvoerder PGGM gaat onderdeel uitmaken van de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de waterafvoercapaciteiten

VCP pleit voor meer diversiteit in pensioenfondsbesturen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt dat pensioenfondsen en jongeren meer zouden moeten doen om de diversiteit in pensioenfondsbesturen te vergroten. De VCP doet de oproep naar aanleiding van een onderzoek van de monitoringscommissie Code Pensioenfondsen.

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat vooral de diversiteit van vrouwen in pensioenfondsorganen achterblijft. Er is wel een kleine verbetering te zien van het aantal jongeren in pensioenfondsorganen.

Vakbonden willen €400 miljoen voor pensioenfonds AkzoNobel

Vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben tijdens een overleg met AkzoNobel hun zorgen geuit over de financiële situatie bij het Pensioenfonds van AkzoNobel

Meest gelezen
Wereldmarkten (15+ min vertraging)
FTSE
7,402.49
-22.91
S&P 500
2,634.56
-35.73
Nikkei 225
22,215.32
-62.80